Lederutviklingsprogram

Program for samlinger 23.-25.november finner du her: Program

Mekkieducation AS, Jan Merok Paulsen AS,  og International School Leadership (ISL) i Toronto i samarbeid med Skolelederforbundet tilbyr et skreddersydd utviklingsprogram for ledere på systemnivå i kommuner og fylkeskommuner med oppstart i november 2021 . 

På samlingene kombineres foredrag med deltakeraktive metoder, og deltakerne inviteres til å anvende ny kunnskap til å utvikle planer for egen kommune eller fylkeskommune.  

Målgruppe er den aktøren som i sektoren har blitt omtalt som skolesjef, kommunalsjef, fylkesopplæringssjef og ledere i stab med ansvar for skole og utdanning, og som vi betrakter som systemledere. I samarbeid med International School Leadership (ISL) i Toronto har vi tilpasset et praksisrettet og forskningsforankret utviklingsprogram som tar utgangspunkt i viktige behov hos denne målgruppen- på tvers av kommuner, fylkeskommuner og regioner. Programmet starter i 23. november 2021 og er bygd opp om 3 samlinger på Lily Country Club https://lilycountryclub.no/ ved Gardermoen.

Nedenfor finner dere programmet  for seminarrekken sammen med et nyhetsbrev om rapporten fra «Ekspertgruppen for skolebidrag» som ble opprettet høsten 2019 under ledelse av professor Sølvi Lillejord ved UiO. Utvalget leverte i mai 2021 sin sluttrapport med tittel «En skole for vår tid» der hovedspørsmålet har vært hva som må til for at skoler skal kunne øke sine bidrag til elevenes læringsutbytte? I programmet vil vi belyse hva som kan være skoleeiers bidrag i denne problemstillingen. 

Nøkkelpersoner i programmet vil være instruktørene Joni Heard og Bruce Barrett fra ISL,  Jan Merok Paulsen, professor tilknyttet Oslo-Met, daglig leder Omar Mekki fra Mekki Education, Lars Arild Myhr, assisterende senterleder ved SePU og medlem i Ekspertgruppen, og Pål Riis, tidligere områdedirektør for videregående skoler i Oslo. 

Påmelding til https://lederutviklingisl.axacoair.se/

Praktiske opplysninger:

Alle samlingene er på Lily Country Club og begynner med lunsj kl. 12.30, og avsluttes kl. 16.00 siste konferansedag.

Samling 1: 23. – 25. november 2021
Ledelse av kapasitetsbygging og systemforbedringer
Forstå hvilken ledelse på systemnivå som må til for å støtte skolene.
Samarbeide om å anvende den nye kunnskapen for å utvikle et utkast til rammeverk for systemledelse.
Samarbeide om å anvende den nye kunnskapen i forhold til deltakernes lokale systemer.

Samling 2: 08. – 10. februar 2022
Bruk av data til å forbedre undervisning
Forstå betingelser for effektive praksiser på system- og skolenivå.
Utforske gode strategier for å planlegge, følge opp og evaluere utviklingsarbeid.
Hvordan arbeide med rektorer og skoleledere i data-informerte beslutningsprosesser?
Samarbeid som systemstrategi for profesjonsutvikling.

Samling 3: 10. – 12. mai 2022
Utvikling av ledergrupper 
Utvikling av de sentrale lederfora som lærende systemer.
Samarbeide om å utvikle et skreddersydd program for ledergruppe utvikling på system og skolenivå.

Økonomi:

Pris for tre samlinger: Kr. 45.000 (MVA fritt)
Prisen inkluderer faglig program, lunsj og pausemat. Deltakerne betaler selv for reise og overnatting.

Overnatting på Lily Country Club: kr. 1295 per natt (inkl. frokost)

Vi er glade for at KS gir støtte til delvis dekning av deltakeravgift gjennom OU midler. Her det mulig å søke fortløpende.
Medlemmer i Skolelederforbundet får kr. 5.000.- i avslag.

NB! Faktura kan betales med 50% i 2021 og 50 % i 2022 for de som ønsker det.

Påmelding: 

Påmelding til skoleeierprogrammet skjer fortløpende med endelig påmeldingsfrist 25.august 2021 til https://lederutviklingisl.axacoair.se/

For mer info se:

Spørsmål vedrørende programmet rettes til
Omar Mekki, omar@mekkieducation.no, tlf. 92037803