Skoleeierprogram

Program for neste samling 08. – 10.02.2022 legges ut medio januar 2022.

Mekkieducation AS, Jan Merok Paulsen AS,  og International School Leadership (ISL) i Toronto i samarbeid med Skolelederforbundet tilbyr et skreddersydd utviklingsprogram for ledere på systemnivå i kommuner og fylkeskommuner med oppstart i november 2021.

Første samling på Lily Country Club er avsluttet med en hybrid løsning der Joni Heard (ISL) deltok digitalt fra Ontario og Jan Merok Paulsen, Pål Riis og Lars Arild Myhr var fysisk tistede på hotellet. De 22 deltakere ga utrykk for at de hadde stort utbytte av samlingen.

To samlinger gjenstår:

Samling 2: 08. – 10. februar 2022
Bruk av data til å forbedre undervisning
Forstå betingelser for effektive praksiser på system- og skolenivå.
Utforske gode strategier for å planlegge, følge opp og evaluere utviklingsarbeid.
Hvordan arbeide med rektorer og skoleledere i data-informerte beslutningsprosesser?
Samarbeid som systemstrategi for profesjonsutvikling.

Samling 3: 10. – 12. mai 2022
Utvikling av ledergrupper 
Utvikling av de sentrale lederfora som lærende systemer.
Samarbeide om å utvikle et skreddersydd program for ledergruppe utvikling på system og skolenivå.

Mekkieducation vurderer å starte en ny gruppe høsten 2022, og interesserte deltakere kan melde seg til omar@mekkieducation.no så får dere tilsendt informasjon om arrangementet når den tid kommer.

For å lese om hele programmet se her:
https://mekkieducation.no/isl/

Spørsmål vedrørende programmet rettes til
Omar Mekki, omar@mekkieducation.no, tlf. 92037803