Lederutviklingsprogram

Kjære skoleeiers representant

Mekki Education AS og Jan Merok Paulsen AS inviterer til deltakelse i et skreddersydd lederutviklingsprogram. Målgruppen for det foreliggende programmet er den aktøren som vi betrakter som systemledere, og som omtales som skolesjef, kommunalsjef, fylkesopplæringssjef e.l.

I samarbeid med International School Leadership (ISL) i Toronto har vi tilpasset et praksisrettet og forskningsforankret utviklingsprogram som tar utgangspunkt i viktige behov hos denne målgruppen. 

Programmet starter i september 2020. Strukturen er bygd opp om tre samlinger i Norge (Miklagard hotell på Gardermoen) og en samling i Toronto. Professor Andy Hargreaves vil bidra på Toronto-samlingen. Nøkkelpersoner for øvrig er instruktørene Joni Heard og Bruce Barrett fra ISLprofessor Jan Merok Paulsen, tilknyttet Oslo-Met, daglig leder Omar Mekki fra Mekki Education og Eli Gundersen, tidligere skolesjef i Stavanger kommune.

Der er plass til max. 40 deltakere og påmelding skjer fortløpende med endelig påmeldingsfrist 01.april 2020.

For mer info, se vedlegg eller: www.mekkieducation.no

Påmelding til ISL seminarene: https://lederutviklingisl.axacoair.se/

Vi inviterer også til et informasjonsmøte om programmet i Oslo onsdag 12. februar kl. 14 -16 på Sentralen, Øvre Slottsgate 3, for de som ønsker det.  Her deltar Joni Heard fra ISL, Toronto, i tillegg til Jan Merok Paulsen og Omar Mekki. Ønsker du å delta på informasjonsmøte, meld deg på innen 1. februar til  omar@mekkieducation.no.  

Vi håper dere finner programmet interessant, og hører gjerne fra dere om dere har spørsmål til opplegget.

Vennlig hilsen

Omar Mekki   Jan Merok Paulsen
tlf:9203780390263304
epost: omar@mekkieducation.no jampa@oslomet.no