Skolelederseminar

Velkommen til lederkurs med ISL fra Ontario:
Bergen 18. – 20. september 2019: ISL Modul 1 og 2
Bergen 10. – 12. februar 2020: ISL Modul 4 og 5
Stavanger 13. – 15. februar 2020:  ISL Modul 1 og 2

Mekki Education inviterer til lederseminarer i samarbeid med International School Leadership (ISL) Ontario, Canada. ISL har gjennom mange år utviklet et modulbasert lederprogram som Mekki Education nå er vertskap for i Norge.

ISL har utviklet til sammen 14 moduler som kan tas som fjernundervisning (online) eller som seminarer med fysisk tilstedeværelse (onsite). Vi vil i denne omgang tilby følgende seminarer i Bergen: 

18. – 20. september 2019: ISL Modul 1 og 2

10. – 12. februar 2020:  ISL Modul 4 og 5

Modul 3 og 5 kan tas som fjernundervisning.

Innholdet i opplæringsprogrammet baserer seg på forskningen til bl.a. Ken Leithwood, Michael Fullan, Andy Hargreaves, Lyn Sharratt, Avis Glaze, John Hattie og Karen Edge og Viviane Robinson. 

Gjennom kursene får du teoretisk påfyll, praktiske veiledning og opplæring i å bruke verktøy for å lede profesjonelle læringsfellesskap. Det legges til rette for erfaringsdeling mellom deltakerne, og sammen reflekterer vi over det som fremmer og det som hemmer læring både hos ansatte og elever. 

Mekki Education har inngått et samarbeid med International School Leadership (ISL) 

http://internationalschoolleadership.com

som er et datterselskap av Ontario Principal Council (OPC)

https://www.principals.ca/en/index.aspx

i Canada om opplæringsprogrammer for skoleledere og skoleeiere. 

Skolelederprogram

De første programmene for skoleledere, modul 1 og 2, arrangeres i Bergen 18. – 20. september 2019 og i Stavanger 13. – 15. februar 2020.  
Les mer om ISL seminarene her: 

Programmodul 1-6

Er du interessert i å få tilsendt invitasjon? Registrer deg her:

Skoleeierprogram

I samarbeid med ISL og Merok.org. AS vil Mekki Education tilby et samlingsbasert skole – og barnehageeiereierprogram som starter i oktober 2019 og avsluttes i september 2020.

Det er lagt tre samlinger til Oslo og en i Toronto (mai 2020). Programmet vil være klart i slutten av april 2019.

Er du interessert i å få tilsendt invitasjon? Registrer deg her: