Fem veier til økt elevengasjement

Påmelding:

27.04.2022 Clarion Hotel & Congress Oslo Airport
Påmelding
29.04.2022 Radisson BLU Hotel, Bodø  
Påmelding
03.05.2022 Radisson BLU Royal Bergen  
Påmelding


Manglende motivasjon hos elever er en av de største utfordringene i dagens skole. Over hele verden sier mellom en tredjedel og en fjerdedel av ungdomsskoleelevene at de kjeder seg. Omtrent like mange sier at de ikke ser noen mening med livet. Dette kan vi gjøre noe med.
Mekkieducation og Skolelederforbundet inviterer til et interaktivt seminar hvor Hargreaves og Shirley setter søkelys på hvordan lærere og skoleledere kan bidra til elevenes motivasjon og læring.

Ekte engasjement handler ifølge Hargreaves og Shirley om mystikk og magi, mening og hensikt,
og fokus og mestring.
På seminaret inviteres deltakerne til aktivt å:

■ utforske hvordan de med utgangspunkt i elevenes indre og ytre motivasjon kan kombinere psykologiske og sosiologiske tilnærminger for å gjenkjenne og forstå elevengasjement.
■ Identifisere fem hindringer for elevengasjement, og lære om hvordan
de kan beseires.
■ reflektere over årsaker til manglende motivasjon hos elever og kolleger, og om tiltak som kan snu dette til noe positivt.
■ samarbeide om å lage engasjementsstrategier som kan bidra til å endre det enkelte klasserom og skolensom helhet.

Forfatterne har utviklet praktiske verktøy som skoler fritt kan benytte i etterkant av seminaret. På seminaret lærer du å benytte verktøyene for økt elevengasjement både i klasserommet og i personalmøter.