Mekki Education

Lederutviklingsprogram

Mekki Education AS og Jan Merok Paulsen AS inviterer til deltakelse i et skreddersydd lederutviklingsprogram. Målgruppen for det foreliggende programmet er den aktøren som vi betrakter som systemledere, og som omtales som skolesjef, kommunalsjef, fylkesopplæringssjef e.l.

I samarbeid med International School Leadership (ISL) i Toronto har vi tilpasset et praksisrettet og forskningsforankret utviklingsprogram som tar utgangspunkt i viktige behov hos denne målgruppen.

Vi har tidligere annonsert programmet med en samling i Toronto i mai 2021. På grunn av den usikkerheten som Covid-19 pandemien har forårsaket med hensyn til utenlandsopphold, går denne delen av programmet ut.  Vi har tilpasset programmet til 3 samlinger på hver 3 dager i Norge.

Programmet starter i mars 2021 og strukturen er bygd opp om 3 samlinger i Norge (Miklagard hotell på Gardermoen). Professor Andy Hargreaves vil bidra . Nøkkelpersoner for øvrig er instruktørene Joni Heard og Bruce Barrett fra ISLprofessorJan Merok Paulsen, tilknyttet Oslo-Met, daglig leder Omar Mekki fra Mekki Education og Eli Gundersen, tidligere skolesjef i Stavanger kommune.

Påmelding til https://lederutviklingisl.axacoair.se/

Praktiske opplysninger:

Alle samlingene begynner med lunsj kl. 12.30, og avsluttes kl. 16.00 siste konferansedag.

14. – 16. september 2021, samling 1

23. – 25. september 2021, samling 2

08. – 10. februar 2022, samling 3

Økonomi:

Deltakeravgift: Pris for tre samlinger: Kr. 45.000 (MVA fritt) 
Prisen inkluderer faglig program, lunsj og pausemat.
Deltakerne betaler selv for reise og overnatting.
Overnatting på Miklagard hotell: kr. 1295 per natt (inkl. frokost)
Tillegg for dagens 3 retters middag på Miklagard kr. 425.-
Overnatting på Pantages hotell: kr. 2020.- per natt (inkl. frokost)
Sightseeing inkludert tur til Niagarafossen og eventuelle felles middager i Toronto dekkes til selvkost.

Medlemmer i Skolelederforbundet får kr. 5.000.- i avslag.

NB! Faktura kan betales med 50% i 2020 og 50 % i 2021 for de som ønsker det. 

Påmelding: 

Påmelding skjer fortløpende med endelig påmeldingsfrist 01.oktober 2020 til https://lederutviklingisl.axacoair.se/

For mer info se:

ISL kurs i Bergen 18.-20.september

Dette sier skoleledere om ISL seminarene:

Hanne Guri Hellevang, Rektor, Kleppestø ungdomsskole.
Trond Iversen, Rektor og daglig leder, Krokeide videregående skole.

Studietur til Toronto vår 2017