Mekki Education

Lederutviklingsprogram

Mekkieducation AS, Jan Merok Paulsen AS,  og International School Leadership (ISL) i Toronto i samarbeid med Skolelederforbundet tilbyr et skreddersydd utviklingsprogram for ledere på systemnivå i kommuner og fylkeskommuner med oppstart i september 2021 . 

På samlingene kombineres foredrag med deltakeraktive metoder, og deltakerne inviteres til å anvende ny kunnskap til å utvikle planer for egen kommune eller fylkeskommune.  

Målgruppe er den aktøren som i sektoren har blitt omtalt som skolesjef, kommunalsjef, fylkesopplæringssjef og ledere i stab med ansvar for skole og utdanning, og som vi betrakter som systemledere. I samarbeid med International School Leadership (ISL) i Toronto har vi tilpasset et praksisrettet og forskningsforankret utviklingsprogram som tar utgangspunkt i viktige behov hos denne målgruppen- på tvers av kommuner, fylkeskommuner og regioner.Programmet starter i 14. september 2021 og er bygd opp om 3 samlinger på Lily Country Club https://lilycountryclub.no/ ved Gardermoen.

Nedenfor finner dere programmet  for seminarrekken sammen med et nyhetsbrev om rapporten fra «Ekspertgruppen for skolebidrag» som ble opprettet høsten 2019 under ledelse av professor Sølvi Lillejord ved UiO. Utvalget leverte i mai 2021 sin sluttrapport med tittel «En skole for vår tid» der hovedspørsmålet har vært hva som må til for at skoler skal kunne øke sine bidrag til elevenes læringsutbytte? I programmet vil vi belyse hva som kan være skoleeiers bidrag i denne problemstillingen. 

Nøkkelpersoner i programmet vil være instruktørene Joni Heard og Bruce Barrett fra ISL,  Jan Merok Paulsen, professor tilknyttet Oslo-Met, daglig leder Omar Mekki fra Mekki Education, Lars Arild Myhr, assisterende senterleder ved SePU og medlem i Ekspertgruppen, og Pål Riis, tidligere områdedirektør for videregående skoler i Oslo. 

Påmelding til https://lederutviklingisl.axacoair.se/

Praktiske opplysninger:

Alle samlingene begynner med lunsj kl. 12.30, og avsluttes kl. 16.00 siste konferansedag.

14. – 16. september 2021, samling 1

23. – 25. november 2021, samling 2

08. – 10. februar 2022, samling 3

Økonomi:

Pris for tre samlinger: Kr. 45.000 (MVA fritt)
Prisen inkluderer faglig program, lunsj og pausemat. Deltakerne betaler selv for reise og overnatting.

Overnatting på Lily Country Club: kr. 1295 per natt (inkl. frokost)

Vi er glade for at KS gir støtte til delvis dekning av deltakeravgift gjennom OU midler. Her det mulig å søke fortløpende.
Medlemmer i Skolelederforbundet får kr. 5.000.- i avslag.

NB! Faktura kan betales med 50% i 2021 og 50 % i 2022 for de som ønsker det.

Påmelding: 

Påmelding skjer fortløpende med endelig påmeldingsfrist 25.august 2021 til https://lederutviklingisl.axacoair.se/

For mer info se:

Spørsmål vedrørende programmet rettes til
Omar Mekki, omar@mekkieducation.no, tlf. 92037803

ISL kurs i Bergen 18.-20.september 2019

Dette sier skoleledere om ISL seminarene:

Hanne Guri Hellevang, Rektor, Kleppestø ungdomsskole.
Trond Iversen, Rektor og daglig leder, Krokeide videregående skole.

Studietur til Toronto vår 2017